ข่าวและประกาศ

แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ย้ำจุดยืน “ไม่ทนต่อการทุจริต”

อัพเดทวันที่ 6 ก.ย. 2566


“กรุงไทย” แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ย้ำจุดยืน “ไม่ทนต่อการทุจริต”

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม พร้อมมุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และได้กำหนดนโยบาย Zero Tolerance เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ว่า มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นสมาชิก CAC

ทีม Marketing Strategy
6 กันยายน 2566