ข่าวและประกาศ

มอบเงินสนับสนุน “ชีวามิตร” ยกระดับองค์ความรู้การดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้าย

อัพเดทวันที่ 31 ส.ค. 2566


กรุงไทย มอบเงินสนับสนุน “ชีวามิตร” ยกระดับองค์ความรู้การดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้าย

นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ บจก. ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมี คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเข้าถึงบริการความรู้ด้านสุขภาพในระยะท้ายที่ดี ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยทางสังคมเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คุณภาพชีวิตระยะท้าย (End of Life Care) การวางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพให้ “อยู่อย่างมีความหมาย” และ “จากไปอย่างมีความสุข” (Live well & Leave well) สอดคล้องกับแนวการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ที่พร้อมเคียงข้างคนไทย และให้ความสำคัญกับการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนไทยให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ทีม Marketing Strategy
31 สิงหาคม 2566