ข่าวและประกาศ

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่า “กรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม”

อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 2566


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า “กรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม” เพื่อจัดสร้างอาคารที่พักสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ (อมฺพรมหาเถร) โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ และลูกค้าธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมพิธี และในวาระนี้ พนักงาน ลูกค้าธนาคารกรุงไทยและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนผ่านบัญชี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งสแกน QR e-Donation กรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม เป็นจำนวนเงินรวม 25 ล้านบาท


สถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราชฯ (อมฺพรมหาเถร) ตั้งอยู่ที่ คลอง 9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา และเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป


ทีม Marketing Strategy 
12 มิถุนายน 2566

แนะนำสำหรับคุณ