ข่าวและประกาศ

ผนึกองค์กรพันธมิตร ยกระดับผู้ประกอบการ SME กลุ่มยางพารา

อัพเดทวันที่ 1 มิ.ย. 2566


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง โครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งซัพพลายเชน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน รวม 10 องค์กร โดยมี นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารร่วมลงนาม  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราทั้งซัพพลายเชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานในการเพิ่มมูลค่าสินค้าภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) พร้อมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยาง  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566


ทีม Marketing Strategy 
1 มิถุนายน 2566

แนะนำสำหรับคุณ