ข่าวและประกาศ

UNDP มูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก UNDP BIOFIN กรุงไทยรักเกาะเต่าพัฒนาชุมชนและท่องเที่ยวยั่งยืน

อัพเดทวันที่ 25 เม.ย. 2566


นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP ประเทศไทย นางสาวบุญธิดา เกตุสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม มูลนิธิรักษ์ไทย และ นายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนเกาะเต่า ร่วมกิจกรรม UNDP BIOFIN  กรุงไทยรักเกาะเต่า เพื่อพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2566 โดยจัดทำและวางบ้านปลาจากท่อซีเมนต์บริเวณทะเลชายฝั่งรอบเกาะเต่า เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลปลาเล็กและที่อยู่ของสัตว์น้ำ และมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชน เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับกลุ่มเรือรับจ้างขนาดเล็ก และกลุ่มประมงพื้นบ้าน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนกลุ่มเต่าน้อยแชนแนล (Tao Noi Channel) จากการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอบรมทักษะด้านการเงินและดิจิทัลให้กลุ่มสตรีเกาะเต่าUNDP BIOFIN กรุงไทยรักเกาะเต่า เพื่อพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่เกิดจากการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การนำนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ มาขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ในการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติ และลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกลไกการเงินให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง ยกระดับความเป็นอยู่ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป สอดคล้องกับการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน


ทีม Marketing Strategy
24 เมษายน 2566

แนะนำสำหรับคุณ