ข่าวและประกาศ

กรุงไทย กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนำ คุณกล้ามั้ยที่จะเปลี่ยนแปลง!

อัพเดทวันที่ 21 เม.ย. 2566


ธนาคารกรุงไทยเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เราจึงส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยคลังความรู้ และพลังความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย และสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลสู่สังคม เราเปิดรับคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยงานที่หลากหลายและท้าทายความสามารถ ได้เรียนรู้และทำงานกับคนเก่งจากหลากหลายสาขาเป็นการนำกรอบการทำงาน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ เป้าหมายส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) และเป้าหมายสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure)

#กรุงไทย #กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนำ #KrungthaiCareer

สมัครงานกับกรุงไทย
คลิกเลย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: hr.recruit@krungthai.com

แนะนำสำหรับคุณ