ข่าวและประกาศ

“หนังสือดีของพี่ส่งต่อให้น้อง” ส่งต่อการเรียนรู้ให้เยาวชน

อัพเดทวันที่ 28 ธ.ค. 2565


นางสาวนวลศิริ ไวทยานุวัตติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารส่งมอบหนังสือเรียน และวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 1,660 เล่ม ที่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารร่วมบริจาคในกิจกรรม We Vayu Volunteers หนังสือดีของพี่ส่งต่อให้น้อง ให้แก่โครงการ “เหลือ-ขอ” มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่น้อง ๆ ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำกลับมาใช้ซ้ำ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ เป้าหมายการศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมายการบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ และเป้าหมายการแก้ปัญหาโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืนทีม Marketing Strategy
27 ธันวาคม 2565

แนะนำสำหรับคุณ