ข่าวและประกาศ

“CEO กรุงไทย” โชว์ศักยภาพพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ร่วมกับผู้นำธุรกิจระดับโลก บนเวที APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022

อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 2565


ในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค หรือ APEC CEO SUMMIT THAILAND 2022 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเวทีเสวนา เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในอนาคต (Digitalization and the Next Normal) หัวข้อ Digital Transformation ร่วมกับ นายเจสัน เฉิน ประธานและซีอีโอของ ACER ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก โดย นายผยง ศรีวณิช กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยวางยุทธศาสตร์รองรับ Digital Disruption ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างความเท่าเทียมในสังคม ตอบโจทย์ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ติดปีกให้ชีวิตคนไทยทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น


ธนาคารได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล พร้อมปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่น มีศักยภาพรับมือการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้ทิศทางธุรกิจในอนาคตที่ภาคธนาคารจะไม่ใช่กิจกรรมหลัก แต่เป็นกิจกรรมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้การใช้ชีวิตและธุรกิจง่ายขึ้น จึงต้องนำบริการธนาคารไปฝังตัวในวิถีชีวิตของคนไทย ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ใน 5 Ecosystems หลัก ที่เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง คือ 1. การชำระเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานของการธนาคาร 2. ภาครัฐ ซึ่งเป็น ecosystem ที่เชื่อมต่อกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 3. สุขภาพ 4. ระบบการศึกษา และ 5. ขนส่งมวลชน


“ในช่วงโควิด-19 แอปฯ เป๋าตัง มีส่วนช่วยเชื่อมภาครัฐกับประชาชน ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการเงิน และมาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทำให้ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 40 ล้านคนอยู่ใน Ecosystems ของเราแล้ว นอกจากนี้ ยังพัฒนาแอปฯ “ถุงเงิน” เป็นแพลตฟอร์มร้านค้า ตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ที่ไม่มีเครื่อง EDC ให้สามารถมีช่องทางการรับชำระเงินดิจิทัล และในอนาคตจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการค้าของ SMEs ติดปีกให้ SMEs ทำธุรกิจได้ดีขึ้น”


ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับภูมิภาค เพื่อให้ธุรกิจไทยสามารถก้าวเข้าสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาค และเชื่อมต่อกับการค้าระดับโลก ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน และมีความร่วมมือ เพื่อกำหนดมาตรฐานที่จะใช้ร่วมกัน เพราะแต่ละประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกัน


“การพัฒนาดิจิทัลของกรุงไทย มีเป้าหมายชัดเจน คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยติดปีก ทำให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน พร้อมจะจัดสรรทรัพยากร ขับเคลื่อน Digital Transformation เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและชีวิตของคนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น”ทีม Marketing Strategy
21 พฤศจิกายน 2565