ข่าวและประกาศ

NO GIFT POLICY กรุงไทยประกาศ “ไม่รับของขวัญ” ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

อัพเดทวันที่ 1 ธ.ค. 2565

     ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทย ร่วมสานต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี สังคม เป็น DNA ที่จะช่วยขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรคุณธรรม

     ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 และในทุกเทศกาลที่กำลังจะมาถึง ธนาคารกรุงไทยขอยึดมั่นในเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญ” รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด และขอน้อมรับทุกความปรารถนาดีที่มีต่อกันผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์ และขออำนวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง พบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมปรารถนาทุกประการ


คุณผยง ศรีวณิช (กรรมการผู้จัดการใหญ่)

แนะนำสำหรับคุณ