ข่าวและประกาศ

เสริมแกร่งธุรกิจ ด้วยสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว ติดปีกธุรกิจเมกะเทรนด์โลก ดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

อัพเดทวันที่ 25 ต.ค. 2565


“กรุงไทย” เสริมแกร่งธุรกิจ ด้วยสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว ติดปีกธุรกิจเมกะเทรนด์โลก ดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก  


“ธนาคารกรุงไทย” ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว สนับสนุนผู้ประกอบการ เสริมศักยภาพการแข่งขัน ติดปีก 3 ธุรกิจเมกะเทรนด์โลก “เทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต”  ดอกเบี้ยคงที่ 2% ใน 2 ปีแรก และยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก  


ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19   โดยเพิ่มประเภท “สินเชื่อเพื่อการปรับตัว” เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจปรับตัวให้สอดรับกับบริบทโลกใหม่ (new normal)  และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 


ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ  ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย  พร้อมติดปีกธุรกิจเมกะเทรนด์โลก  ด้วย มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว  หรือ สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว  สนับสนุนวงเงินสำหรับการปรับปรุง การพัฒนา หรือเสริมศักยภาพธุรกิจให้สอดรับกับบริบทโลกใหม่ (New Normal) ใน 3 รูปแบบ คือ กระแสเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) และนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (Innovation) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ธุรกิจของโลก 


สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกอบการ  ด้วยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 150  ล้านบาท (รวมวงเงินกู้สินเชื้อฟื้นฟูและซอฟท์โลนเดิมจากทุกสถาบันการเงิน) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก โดยยกเว้นดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก (รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยให้ในช่วง 6 เดือนแรก)  ส่วนปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5% ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR เปิดกว้างใช้หลักประกันได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก และการค้ำประกันจากบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยเกณฑ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย


ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย พร้อมเป็นกลไกสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจในทุกด้าน เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจ  “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ผ่านมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู  สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Finance)  สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัว ติดต่อสำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ https://krungthai.com/link/megatrends-pr-news


ทีม Marketing Strategy

25 ตุลาคม 2565 

แนะนำสำหรับคุณ