ข่าวและประกาศ

สนับสนุนกิจกรรมกรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19

อัพเดทวันที่ 10 ต.ค. 2565


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานเปิดงาน CGD We Run” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565   ณ สะพานชลมารถวิถี จ.ชลบุรี โดยมี นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหาร และพนักงานร่วมงาน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการจัดงานและออกบูธกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสุขภาพพลามัยที่ดีให้กับบุคลากรกรมบัญชีกลางและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ 5 Ecosystems หลักของธนาคารตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด    


ทีม Marketing Strategy
10 ตุลาคม 2565

แนะนำสำหรับคุณ