ข่าวและประกาศ

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมผ่านโครงการ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI) 2022

อัพเดทวันที่ 4 ต.ค. 2565นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ประจักษวิช เล็บนาค ประธานมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย (มปท.) และ นพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัลโครงการ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI) 2022 จัดโดยสมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ณ KRUNGTHAI INNOVATION LAB ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่


ธนาคารกรุงไทยร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภายใต้หัวข้อ “Digital Healthcare for Aging Society”  โดยคัดเลือกผลงาน นโยบายและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย  Oldie but healthy จากผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคม เชื่อมโยงกับ 5 ระบบนิเวศน์หลักของธนาคาร โดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ที่นำเทคโนโลยียกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพด้วย Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและมีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยผลงานจากการประกวดในครั้งนี้ จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยในทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน"


ทีม Marketing Strategy
4 ตุลาคม 2565

แนะนำสำหรับคุณ