ข่าวและประกาศ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.825% ต่อปี พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้ปรับตัวได้อย่างราบรื่น

อัพเดทวันที่ 3 ต.ค. 2565

ธนาคารกรุงไทย ยืนหยัดดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.825% ต่อปี ส่งเสริมการออมระยะยาว พร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้สามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น ปรับขึ้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR และ MOR 0.25% ต่อปี มีผล 4 ตุลาคม 2565  


นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 2 ของปี 2565 อีก 0.25% ต่อปี ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ในการดูแลเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายและรักษาเสถียรภาพด้านราคาและเศรษฐกิจในระยะยาว ธนาคารกรุงไทย  ยึดมั่นพันธกิจ  “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ตระหนักถึงผลกระทบต่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง จึงใช้แนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับนโยบายของธปท. และพร้อมดูแลช่วยเหลือลูกค้าให้ปรับตัวได้อย่างราบรื่น 


ธนาคารประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระหว่าง 0.15% - 0.825% ต่อปี   สำหรับเงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน เพิ่มขึ้นสูงสุด 0.825% ต่อปี เป็น  1.20% ต่อปี  เพื่อดูแลผู้ฝากเงินให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการออมในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างเงินออมที่มีความมั่นคง ในภาวะที่เศรษฐกิจยังเผชิญความท้าทายรอบด้าน 


พร้อมคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR)  โดยปรับขึ้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) 0.25% ต่อปี เป็น 5.50% ต่อปี  และอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)  0.25% ต่อปี เป็น 6.07% ต่อปี  มีผลตั้งแต่วันที่  4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  ซึ่งหลังการปรับขึ้นครั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย  MLR และ MOR ของธนาคารยังอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่    

“ธนาคารได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยตรึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับรายย่อย เนื่องจากคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า   โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาปกติ ลูกค้ารายย่อย  และผู้ประกอบการรายเล็ก ให้สามารถฟื้นตัวได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน” 


ทีม Marketing Strategy 
3 ตุลาคม 2565

แนะนำสำหรับคุณ