ข่าวและประกาศ

สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือธนาคารกรุงไทยลงนามสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

อัพเดทวันที่ 16 ก.ย. 2565

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการในสังกัดให้ดีขึ้นทุกวัน โดยมี นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ทีม Marketing Strategy
16 กันยายน 2565

แนะนำสำหรับคุณ