ข่าวและประกาศ

กรุงไทย ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อัพเดทวันที่ 28 ก.ค. 2565

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคล 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ทีม Marketing Strategy
28 กรกฎาคม 2565