ข่าวและประกาศ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อัพเดทวันที่ 27 ก.ค. 2565

ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนำผู้บริหารและพนักงานร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ 

อนึ่ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารกรุงไทย ได้จัดซุ้มลงนามถวายพระพร บริเวณ Banking Hall ชั้น 2 อาคารนานาเหนือ และเชิญชวนพนักงาน ลูกค้า และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15- 31 กรกฎาคม 2565  


ทีม Marketing Strategy                            
27 กรกฎาคม 2565
แนะนำสำหรับคุณ