ข่าวและประกาศ

สุดยอดผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อัพเดทวันที่ 12 พ.ย. 2561
"ธนาคารคว้ารางวัล Best Social Impact Bank 2 ปีซ้อน"

       กรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันนโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดทำบัตรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ การจัดทำบัตรแมงมุม การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐและแอปพลิเคชั่น เป๋าตุง กรุงไทย โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โครงการ SMART City ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว โครงการกรุงไทยยุววานิช การประกวดศิลปกรรมกรุงไทย โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน รวมทั้งจัดให้ความรู้ด้านการเงินแก่นักเรียนในโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน

       จากโครงการต่างๆ ที่ธนาคารได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น ส่งผลให้ธนาคารได้รับ รางวัล Best Social Impact Thailand 2018 จากวารสาร Capital Finance International (CFI) ซึ่งเป็นวารสารด้านธุรกิจ การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ประเทศอังกฤษ โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

       สำหรับปี 2562 ธนาคารยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อตอบสนอง 5 Ecosystem ที่เป็นเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการชำระเงิน (Payment) กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล (Health and Medical) กลุ่มมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักศึกษาและนักเรียน (University and Education) และระบบขนส่ง (Mass Transit)

Best Social Impact Thailand 2018