ข่าวและประกาศ

ทอดผ้าป่ากรุงไทยเติมบุญ สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดประปุนราษฎร์บำรุง จ.ศรีสะเกษ

อัพเดทวันที่ 14 มิ.ย. 2565


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย ประธานในพิธีทอดผ้าป่ากรุงไทยเติมบุญ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงานและบริษัทในเครือ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ากรุงไทยเติมบุญ เพื่อวัดไตรมิตรวิทยาราม สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดประปุนราษฎร์บำรุง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับคณะสงฆ์ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบสังฆกรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) และ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ร่วมน้อมนำจตุปัจจัยที่ได้จากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธา ผ่านกรุงไทยเติมบุญ ด้วย QR e-Donation  ร่วมถวายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,704,744.86 บาท
ทีม Marketing Strategy
14 มิถุนายน 2565

แนะนำสำหรับคุณ