ข่าวและประกาศ

พร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทุกช่องทาง เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

อัพเดทวันที่ 31 พ.ค. 2565

ตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ  PDPA (Personal Data Protection Act B.E.2562)  จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1  มิถุนายน 2565  ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูล รวบรวบข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย นั้น 


 สมาคมธนาคารไทย  สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิก  เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของลูกค้าทุกคน  พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคาร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาธนาคารอย่างยั่งยืน 


ทั้งนี้ ธนาคารอาจจะมีการปรับปรุงข้อความให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ บนช่องทางการให้บริการของแต่ละธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Mobile Banking เว็บไซต์ และสาขา เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร  ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย PDPA  ลูกค้าของทุกธนาคาร สามารถศึกษารายละเอียดสิทธิความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการ  เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิในข้อมูลส่วนตัวตามข้อกำหนดกฎหมาย PDPA  


สมาคมธนาคารไทย
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
31 พฤษภาคม 2565 

แนะนำสำหรับคุณ