ข่าวและประกาศ

สำรองเงินสดรองรับการใช้จ่ายเทศกาลสงกรานต์ 23,880 ล้านบาท

อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 2565
ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมสำรองเงินสด เพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้า ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565  ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2565  ทั้งการใช้บริการที่สาขาและเครื่อง  ATM จำนวน 23,880 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองในเขตกทม. จำนวน 3,390 ล้านบาท และเขตภูมิภาค จำนวน 20,490 ล้านบาท  โดยสำรองสำหรับสาขาและจุดบริการทั่วประเทศ 1,012 สาขา จำนวน 2,330 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM  9,217 เครื่อง จำนวน 21,550 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารขอแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน  Krungthai  NEXT  เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทีม Marketing Strategy
7 เมษายน 2565

แนะนำสำหรับคุณ