ข่าวและประกาศ

คว้า 2 รางวัลจากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021

อัพเดทวันที่ 31 มี.ค. 2565

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนรับ 2 รางวัลในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 (ThaiBMA Best Bond Awards 2021) ที่จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ รางวัล Best Repo Primary Dealer ในฐานะที่ธนาคารเป็นตัวกลางเรื่องนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธุรกรรมในตลาดเงิน โดยธนาคารมีปริมาณการทำธุรกรรมมากที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินคู่ค้าของ ธปท. และรางวัล Best THOR Engagement ในฐานะที่ธนาคารมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อ ตราสารหนี้ หรือตราสารต่างๆ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR รวมทั้งได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการนำอัตราดอกเบี้ย THOR ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในกลุ่มลูกค้าอย่างแพร่หลาย โดย ณ สิ้นปี 2564 ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในวงเงินประมาณ 35,000 ล้านบาท   
ทีม Marketing Strategy
31 มีนาคม 2565 

แนะนำสำหรับคุณ