ข่าวและประกาศ

กรุงไทยสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

อัพเดทวันที่ 26 ต.ค. 2561

       นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นคู่ค้าของบมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
26 ตุลาคม 2561

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ