ข่าวและประกาศ

ออกบูธงาน Bangkok FinTech Fair 2018 ที่แบงก์ชาติ

อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 2561

ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy คุณสุวิชชา สุดใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Innovation LAB ร่วมงาน Bangkok FinTech Fair 2018 : SME and Consumer Financial Solutions ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) มาประยุกต์ใช้กับกลุ่ม SMEs และผู้บริโภครายย่อย โดยธนาคารได้ร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด “ธนาคารกรุงไทยไม่หยุดทำเพื่อคนไทย” โอกาสนี้ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมบูธธนาคาร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

“ธนาคารกรุงไทยไม่หยุดทำเพื่อคนไทย” แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของธนาคารที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล ด้วยการนำนวัตกรรมมาพัฒนาบริการทางการเงิน เช่น ผลิตภัณฑ์ e-LBD รับซื้อลดค่าอ้อยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริการ e-Donation ออกใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์เมื่อบริจาคเงินให้วัดหรือหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ รวมถึงการให้บริการชำระเงินผ่าน QR Code

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

20 มีนาคม 2561

แกลเลอรี่
แนะนำสำหรับคุณ