ข่าวและประกาศ

คว้า 2 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564

อัพเดทวันที่ 1 ก.พ. 2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น โดย นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แทนรับรางวัล และรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล โดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับรางวัล โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี


ทั้งนี้ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล มอบแก่รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดดเด่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทำให้ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังกว่า 33 ล้านคน ถุงเงิน 1.5 ล้านร้านค้า ผู้ใช้งาน Krungthai NEXT 13 ล้านคน และ Krungthai Connext 16 ล้านคน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำทางด้าน Digital Banking ที่พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น มอบแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กำกับดูแลและส่งเสริมการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากโครงการ “กรุงไทยคุณธรรม” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรมและคุณธรรมที่ยั่งยืน

ทีม Marketing Strategy
31 มกราคม 2565  

แนะนำสำหรับคุณ