ข่าวและประกาศ

แจ้งปิดสาขามุมไบ

อัพเดทวันที่ 11 ต.ค. 2564
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามุมไบ จะดำเนินการปิดกิจการในประเทศอินเดีย ดังนั้น หากท่านเคยมีบัญชีเงินฝากของบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามุมไบ ขอให้ท่านโปรดติดต่อธนาคารตามข้อมูลด้านล่าง เพื่อปิดบัญชีและรับเงินฝากคืน ทั้งนี้ โปรดติดต่อบมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามุมไบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

This is to inform you that Krung Thai Bank PCL, Mumbai Branch will cease its operations in India. If you have opened an account with our Mumbai branch or have any queries, please contact the responsible person provided below within December 30, 2021.
      
            Contact Person: 
            Name:     Mr. Gasinpong Kongrit (นายกสิณพงศ์ คงฤทธิ์)
            Address: 6th Floor, 62 Maker Chambers VI, Nariman Point, Mumbai 400-021, India
            Tel:           +91 (22) 2287-3741-3
                             +91 (22) 2283-7693
                             +91 (22) 2287-5458
             E-mail: 1. gasinpong.kongrit@krungthai.com
                          2. br.mumbai@krungthai.com

Details of unclaimed deposits may be viewed by clicking on this link

ดาวน์โหลด
Details of unclaimed deposits
Details of unclaimed deposits
(0.53 MB) PDF
แนะนำสำหรับคุณ