ข่าวและประกาศ

ธนาคารได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อัพเดทวันที่ 2 พ.ย. 2563
ธนาคารได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล Updated: 02/11/2563
นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล Updated: 02/11/2563
(0.12 MB) PDF
แนะนำสำหรับคุณ