ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งยกเลิกตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

อัพเดทวันที่ 1 ส.ค. 2564
ขอแจ้งยกเลิกตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) รายเคาน์เตอร์ CenPay ของ บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป