ข่าวและประกาศ

ยกเลิกการให้บริการขอรับเอกสารทาง FAX

อัพเดทวันที่ 30 เม.ย. 2564

ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งยกเลิกการให้บริการขอรับเอกสารทาง FAX เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) Krungthai Contact Center (0-2111-1111) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน”

แนะนำสำหรับคุณ