ข่าวและประกาศ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 9 ม.ค. 2563

   ธนาคารกรุงไทย มอบหมายให้บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนธนาคาร เพื่อทำการสำรวจความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อธนาคารฯ ในปี 2563  โดยจะทำการสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าผู้มาใช้บริการที่สาขาธนาคารฯ ด้วย 2 วิธี คือ

  • โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า จากหมายเลข 02-660-4493, 02-660-4494, 08-1343-0318
  •  SMS Clink Link  

   ธนาคารฯ จะทำการสำรวจระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111 ธนาคารขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์และตอบแบบสำรวจผ่าน SMS Click Link มา ณ โอกาสนี้