ข่าวและประกาศ

ธนาคารอยู่ระหว่างจัดเตรียมหนังสือให้ความยินยอมตามประกาศกรมสรรพากร

อัพเดทวันที่ 29 เม.ย. 2562

      ธนาคารอยู่ระหว่างจัดเตรียมหนังสือให้ความยินยอมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร และระบบงานรองรับการให้ความยินยอมของลูกค้า ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

แนะนำสำหรับคุณ