ข่าวและประกาศ

เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร ณ อาคารสาขาปทุมวัน ชั้น 2

อัพเดทวันที่ 25 เม.ย. 2566

ประกาศ ธนาคารกรุงไทย
เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหาร ณ อาคารสาขาปทุมวันชั้น 2 (ห้องอาหารธนาคาร)

ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
ณ ห้องอาหารธนาคาร ชั้น 2 อาคารสาขาปทุมวัน เลขที่ 887 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สามารถยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 -2 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
หน่วยงานควบคุมงานประเมินราคา ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาปทุมวัน ชั้น 4
เลขที่ 877 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2217-1155, 1159

ดาวน์โหลด
ใบสมัคร การสรรหาร้านจำหน่ายอาหาร ณ อาคารสาขาปทุมวัน ชั้น 2
ใบสมัคร การสรรหาร้านจำหน่ายอาหาร ณ อาคารสาขาปทุมวัน ชั้น 2
(0.13 MB) PDF
ประกาศ ธนาคารกรุงไทย เรื่องการสรรหาร้านจำหน่ายอาหาร ณ อาคารสาขาปทุมวัน ชั้น 2
ประกาศ ธนาคารกรุงไทย เรื่องการสรรหาร้านจำหน่ายอาหาร ณ อาคารสาขาปทุมวัน ชั้น 2
(0.13 MB) PDF
แนะนำสำหรับคุณ