ข่าวและประกาศ

ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งยกเลิกการแนบลิงก์ผ่าน SMS / e-Mail

อัพเดทวันที่ 5 เม.ย. 2566


ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งยกเลิกการแนบลิงก์ผ่าน SMS / e-Mail
(ยกเว้น กรณีที่ลูกค้าร้องขอด้วยตนเองผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น)
และ Social Media
(ยกเลิก เฉพาะลิงก์ที่ขอข้อมูลในการยืนยันตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ
เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน, รหัส OTP, รหัส PIN, หมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด)

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า

แนะนำสำหรับคุณ