เรียนรู้การเงิน

กลยุทธ์หิมะถล่ม ช่วยจัดการปัญหาหนี้ให้อยู่หมัด

อัพเดทวันที่ 9 พ.ค. 2567

6 จุดสำรวจภาระหนี้ เคลียร์ตรงจุด หนี้จบไว

เนื้อหาสำคัญของบทความนี้

กลยุทธ์หิมะถล่มเหมาะสำหรับผู้ที่มีหนี้สินหลายก้อนที่มีดอกเบี้ยไม่เท่ากัน และมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามยอดที่ต้องชำระ ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการชำระหนี้ โดยกลยุทธ์นี้จะเน้นการวางแผนในการชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดให้หมดก่อน

สำหรับคนที่อยากจะวางแผนจัดการหนี้อย่างจริงจัง กรุงไทยอยากให้คุณรู้ว่าการกำจัดหนี้ไม่ใช่เรื่องยากและน่ากังวล เพียงคุณวางแผนอย่างรอบคอบอย่างเช่นบทความอื่นๆ ที่ได้แนะนำก่อนหน้า และฝึกตัวเองให้มีระเบียบวินัย ก็จะสามารถจัดการหนี้ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับบทความนี้ กรุงไทยขอแนะนำ กลยุทธ์หิมะถล่ม (Debt Avalanche Method) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เราจะเลือกชำระหนี้ทั้งหมดโดยการชำระเงินขั้นต่ำ หลังจากนั้นนำเงินที่เหลือมาชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ทั้งนี้อย่าลืมว่าต้องแยกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเงินสำรองฉุกเฉินออกไว้ก่อนเสมอ ซึ่งกรุงไทยขอยกตัวอย่างสำหรับกลยุทธ์หิมะถล่มเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ดังนี้

นายบุ๊ค วางแผนใช้เงินในการจัดการหนี้สิน 15,000 บาทต่อเดือน (เมื่อทำการแยกค่าใช้จ่ายจำเป็น และเงินสำรองฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว) โดยนายบุ๊ค มีหนี้สินอยู่ 3 ก้อน คือ
  • หนี้ A ดอกเบี้ย 5% ต่อปี: มียอดชำระขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • หนี้ B ดอกเบี้ย 14% ต่อปี: มียอดชำระขั้นต่ำ 6,000 บาท
  • หนี้ C ดอกเบี้ย 7% ต่อปี: มียอดชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท 

หากทำตามกลยุทธ์หิมะถล่ม เมื่อนายบุ๊คชำระหนี้ตามรายการดังกล่าวขั้นต้นด้วยยอดชำระขั้นต่ำ จะเหลือเงิน 2,000 บาท ให้นำเงิน 2,000 บาทไปชำระหนี้ B ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดเพิ่มนั่นเอง ซึ่งเมื่อชำระหนี้ B หมดก็จะนำเงินที่เหลือไปชำระหนี้ C ที่มีดอกเบี้ยสูงเป็นอันดับรองลงมาเป็นลำดับถัดไป

ซึ่งกลยุทธ์หิมะถล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง

  1. ผู้ที่มีกระแสเงินสดเหลือต่อเดือนเพียงพอต่อการชำระ
  2. ต้องการประหยัดดอกเบี้ยและเวลา
  3. ต้องการกำจัดหนี้ให้หมดโดยเร็วที่สุด
  4. ต้องมีระเบียบวินัยทางการเงิน
อย่างไรก็ตามกลยุทธ์จัดการหนี้สินจะมีประสิทธิภาพได้ จำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของคุณด้วย ซึ่งก็คือการจัดการที่ต้นตอของการเกิดหนี้ เช่น ลดการสร้างหนี้ หรือลดนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จะทำให้คุณพ้นจากวงจรหนี้และมีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงในระยะยาว

โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

ข้าราชการสนใจสมัคร คลิก

ลูกค้าธนาคารที่เข้าข่ายลูกหนี้เรื้อรังและได้รับการแจ้งเตือน จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้ เริ่ม 1 เมษายน 2567
หรือสนใจเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” ติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111 กด 99