Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Macro View : กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด Krungthai COMPASS คงมุมมอง กนง. ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% ตลอดปี (4 Feb 2021)
Macro View : กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด Krungthai COMPASS คงมุมมอง กนง. ตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% ตลอดปี (4 Feb 2021)  
(0.66 MB) PDF
In The News : ทำไมเงินบาทถึงแข็งค่า และจะแข็งค่าต่อไปมากแค่ไหน? (1 Feb 2021)
In The News : ทำไมเงินบาทถึงแข็งค่า และจะแข็งค่าต่อไปมากแค่ไหน? (1 Feb 2021)  
(1.03 MB) PDF
Macro View : IMF มองเศรษฐกิจโลกปีนี้ขยายตัว 5.5% จากความหวังด้านวัคซีน-มาตรการพยุงเศรษฐกิจ (27 Jan 2021)
Macro View : IMF มองเศรษฐกิจโลกปีนี้ขยายตัว 5.5% จากความหวังด้านวัคซีน-มาตรการพยุงเศรษฐกิจ (27 Jan 2021)  
(3.09 MB) PDF
Macro View : ส่งออกทั้งปี 2020 ติดลบ 6.0% Krungthai COMPASS ประเมินส่งออกปี 2021 พลิกกลับมาขยายตัว 2.9% (22 Jan 2021)
Macro View : ส่งออกทั้งปี 2020 ติดลบ 6.0% Krungthai COMPASS ประเมินส่งออกปี 2021 พลิกกลับมาขยายตัว 2.9% (22 Jan 2021)  
(3.87 MB) PDF
Presentation : Economic Outlook 2021 (13 Jan 2021)
Presentation : Economic Outlook 2021 (13 Jan 2021)  
(0.49 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2020 ติดลบ 0.85% Krungthai COMPASS มองเงินเฟ้อปี 2021 บวกที่ 1.0% (5 Jan 2021)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2020 ติดลบ 0.85% Krungthai COMPASS มองเงินเฟ้อปี 2021 บวกที่ 1.0% (5 Jan 2021)  
(0.74 MB) PDF