Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Research Note : วิเคราะห์ท่องเที่ยวผ่าน High-Frequency Indicators
Research Note : วิเคราะห์ท่องเที่ยวผ่าน High-Frequency Indicators  
(0.75 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. ติดลบชะลอลงตามคาด
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มิ.ย. ติดลบชะลอลงตามคาด  
(0.49 MB) PDF
Macro View : เมื่อ“COVID-19”กลายเป็นหายนะโลก หลัง IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก
Macro View : เมื่อ“COVID-19”กลายเป็นหายนะโลก หลัง IMF ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก  
(1.06 MB) PDF
Macro View : กนง. คงดอกเบี้ยตามคาดที่ 0.50% พร้อมหั่นเป้าจีดีพีไทยปีนี้ติดลบถึง 8.1%
Macro View : กนง. คงดอกเบี้ยตามคาดที่ 0.50% พร้อมหั่นเป้าจีดีพีไทยปีนี้ติดลบถึง 8.1%  
(0.60 MB) PDF
Macro View : Krungthai COMPASS มองส่งออกปีนี้หนักสุดในรอบเกือบ 11 ปี
Macro View : Krungthai COMPASS มองส่งออกปีนี้หนักสุดในรอบเกือบ 11 ปี  
(2.57 MB) PDF
Research note : ส่องความเสี่ยงกรณีคอนโดฯ สร้างไม่เสร็จ จากวิกฤติโควิด-19
Research note : ส่องความเสี่ยงกรณีคอนโดฯ สร้างไม่เสร็จ จากวิกฤติโควิด-19  
(1.34 MB) PDF
Research note : ดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์
Research note : ดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์  
(11.68 MB) PDF
Presentation : ทิศทางเศรษฐกิจ และธุรกิจในยุค New Normal
Presentation : ทิศทางเศรษฐกิจ และธุรกิจในยุค New Normal  
(1.63 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค. ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ฉุดไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด (ทางเทคนิค)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค. ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ฉุดไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด (ทางเทคนิค)  
(0.41 MB) PDF