Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Macro View : กนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี (10 Aug 2022)
Macro View : กนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี (10 Aug 2022)  
(0.53 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ชะลอเล็กน้อยที่ 7.6% (5 Aug 2022)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ชะลอเล็กน้อยที่ 7.6% (5 Aug 2022)  
(0.49 MB) PDF
Macro View : ส่งออกเดือน มิ.ย. ขยายตัว 11.9% จับตาเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อ กดดันอำนาจซื้อของประเทศคู่ค้า (27 Jul 2022)
Macro View : ส่งออกเดือน มิ.ย. ขยายตัว 11.9% จับตาเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อ กดดันอำนาจซื้อของประเทศคู่ค้า (27 Jul 2022)  
(0.60 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. พุ่งต่อเนื่องที่ 7.7% (5 Jul 2022)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. พุ่งต่อเนื่องที่ 7.7% (5 Jul 2022)  
(0.54 MB) PDF
Macro View : กนง. คงดอกเบี้ยคะแนนไม่เอกฉันท์  หลังมองเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินครั้งก่อน (8 Jun 2022)
Macro View : กนง. คงดอกเบี้ยคะแนนไม่เอกฉันท์ หลังมองเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินครั้งก่อน (8 Jun 2022)  
(1.41 MB) PDF
Macro View : จีดีพีไตรมาสแรกขยายตัว 2.2% สศช. ปรับลดเศรษฐกิจปี 2022 โตในกรอบ 2.5-3.5%  (17 May 2022)
Macro View : จีดีพีไตรมาสแรกขยายตัว 2.2% สศช. ปรับลดเศรษฐกิจปี 2022 โตในกรอบ 2.5-3.5% (17 May 2022)  
(0.70 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. บวก 4.65% (5 May 2022)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย. บวก 4.65% (5 May 2022)  
(0.57 MB) PDF
In The News : มุมมองเศรษฐกิจหลัง COVID-19 (Moving forward) (3 May 2021)
In The News : มุมมองเศรษฐกิจหลัง COVID-19 (Moving forward) (3 May 2021)  
(0.79 MB) PDF
Macro View : IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกฟื้นช้าลงไปอีก (22 Apr 2022)
Macro View : IMF ประเมินเศรษฐกิจโลกฟื้นช้าลงไปอีก (22 Apr 2022)  
(0.90 MB) PDF