Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Macro View : ส่งออกเดือน มิ.ย. ติดลบ 6.4% (27 July 2023)
Macro View : ส่งออกเดือน มิ.ย. ติดลบ 6.4% (27 July 2023)  
(0.69 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ชะลอลงสู่ 0.23% (6 July 2023)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ชะลอลงสู่ 0.23% (6 July 2023)  
(0.58 MB) PDF
In The News : ศักยภาพของนักลงทุนซาอุดิอาระเบีย ในพื้นที่ EEC (4 July 2023)
In The News : ศักยภาพของนักลงทุนซาอุดิอาระเบีย ในพื้นที่ EEC (4 July 2023)  
(0.58 MB) PDF
In The News : มองโอกาสใหม่ของ SME ไทย สู่ซาอุดิอาระเบีย (1 July 2023)
In The News : มองโอกาสใหม่ของ SME ไทย สู่ซาอุดิอาระเบีย (1 July 2023)  
(0.74 MB) PDF
Macro View : ส่งออกเดือน พ.ค. หดตัว 4.6% (28 June 2023)
Macro View : ส่งออกเดือน พ.ค. หดตัว 4.6% (28 June 2023)  
(0.66 MB) PDF
Presentation : ส่องโอกาสของธุรกิจไทย กับซาอุดิอาระเบีย (8 June 2023)
Presentation : ส่องโอกาสของธุรกิจไทย กับซาอุดิอาระเบีย (8 June 2023)  
(4.50 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. อยู่ที่ 0.53% (7 June 2023)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. อยู่ที่ 0.53% (7 June 2023)  
(0.60 MB) PDF
Macro View : กนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.0% (1 June 2023)
Macro View : กนง. มีมติขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.0% (1 June 2023)  
(0.61 MB) PDF
Macro View : ส่งออกเดือน เม.ย. ติดลบ 7.6% (31 May 2023)
Macro View : ส่งออกเดือน เม.ย. ติดลบ 7.6% (31 May 2023)  
(0.62 MB) PDF