Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Macro View : กนง. ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดสู่ร้อยละ 1.75 ต่อปี (30 Mar 2023)
Macro View : กนง. ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดสู่ร้อยละ 1.75 ต่อปี (30 Mar 2023)  
(0.74 MB) PDF
Research Note : ส่องปัจจัยใหม่กระทบเศรษฐกิจปี 66 Krungthai COMPASS คาดจีดีพีโต 3.4% (27 Mar 2023)
Research Note : ส่องปัจจัยใหม่กระทบเศรษฐกิจปี 66 Krungthai COMPASS คาดจีดีพีโต 3.4% (27 Mar 2023)  
(1.43 MB) PDF
Research Note : ถอดรหัสวิกฤตธนาคารยักษ์ใหญ่ ภาคธนาคารโลกสั่นคลอนหลังวิกฤตการเงินโลกปี 2551 (24 Mar 2023)
Research Note : ถอดรหัสวิกฤตธนาคารยักษ์ใหญ่ ภาคธนาคารโลกสั่นคลอนหลังวิกฤตการเงินโลกปี 2551 (24 Mar 2023)  
(1.65 MB) PDF
In The News : ความน่าสนใจของอินเดีย หลังขึ้นเบอร์หนึ่งประชากรโลก (13 Mar 2023)
In The News : ความน่าสนใจของอินเดีย หลังขึ้นเบอร์หนึ่งประชากรโลก (13 Mar 2023)  
(0.85 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. อยู่ที่ 3.79% (7 Mar 2023)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.พ. อยู่ที่ 3.79% (7 Mar 2023)  
(0.52 MB) PDF
Macro View : ส่งออกเดือน ม.ค. หดตัวต่อเนื่องที่ 4.5% Krungthai COMPASS ประเมินส่งออกปี 2566 มีโอกาสติดลบ (3 Mar 2023)
Macro View : ส่งออกเดือน ม.ค. หดตัวต่อเนื่องที่ 4.5% Krungthai COMPASS ประเมินส่งออกปี 2566 มีโอกาสติดลบ (3 Mar 2023)  
(0.60 MB) PDF
Macro View : จีดีพีไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 1.4% ทั้งปี 2565 ขยายตัว 2.6% (18 Feb 2023)
Macro View : จีดีพีไตรมาส 4/2565 ขยายตัว 1.4% ทั้งปี 2565 ขยายตัว 2.6% (18 Feb 2023)  
(0.58 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. อยู่ที่ 5.02% ชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสด (7 Feb 2023)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. อยู่ที่ 5.02% ชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสด (7 Feb 2023)  
(0.59 MB) PDF
Macro View :กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง สู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ประเมินเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น (26 Jan 2023)
Macro View :กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง สู่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ประเมินเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น (26 Jan 2023)  
(0.52 MB) PDF