บริการแจ้งการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Advising/Amendment Advising

บริการแจ้งการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Advising/Amendment Advising

หมดห่วงเรื่องเอกสารปลอม รับต้นฉบับ L/C ภายใน 2 ช.ม. ด้วยบริการแจ้งการเปิด/แก้ไข L/C
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว มั่นใจ รับ L/C ภายใน 2 ช.ม
* นับจากเวลาที่ธนาคารกรุงไทยได้รับ L/C จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ และผ่านการตรวจสอบแล้ว
checkimg
หลากหลายช่องทาง
รับแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขตาม L/C ผ่านโทรศัพท์ โทรสาร และ Email
checkimg
สะดวก
รับ L/C ต้นฉบับได้ที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

บริการแจ้งการ เปิด/แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต Letter of Credit Advising/Amendment Advising
บริการแจ้งการเปิด/ แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต L/C Advising/ Amendment Advising
ขั้นตอนการขอใช้บริการ/เงื่อนไข
ลูกค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าเปิด L/C มายังธนาคารผ่าน SWIFT code: KRTHTHBK *เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของธนาคาร