กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง

กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง

ตอบทุกความต้องการของลูกค้า ทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ง่ายนิดเดียว แค่โทร. 02-111- 1111
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ทำธุรกรรมการเงินได้เพียงแค่ปลายนิ้ว
checkimg
สะดวก ไม่ต้องไปที่สาขา
แค่โทรจากโทรศัพท์มือถือ
checkimg
ติดตามได้
ในทุกเรื่องธุรกรรม
กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
โอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย
คิดอัตรา 0.08% ของยอดเงินโอนต่อรายการ
(ขั้นต่ำ 8 บาท สูงสุดไม่เกิน 800 บาท)
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัย
รายการละ 10 บาท

วงเงินให้บริการ
ประเภทลูกค้า
(วงเงิน/วัน)
Normal Gold VIP SVIP
วงเงินควบคุม
100,000 200,000 500,000 5,000,000
โอนเงินไปบัญชีตนเอง
100,000 200,000 500,000 Available Balance
โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น
100,000 200,000 500,000 5,000,000
ชำระค่าสินค้า/บริการ
Available Balance

บริการกรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง
 • ธุรกรรมด้านบัญชี
 • ธุรกรรมด้านเช็ค
 • ข้อมูลโปรโมชั่น และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ข้อมูลกองทุนรวม
 • บริการลงทะเบียนนักศึกษา
สมัครใช้บริการ ง่ายนิดเดียว
 • เพียงแค่มีบัญชีกับทางธนาคารกรุงไทย
 • สมัครได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลหรือบริษัท
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สมุดคู่ฝาก หรือสมุดเช็ค
 • ใบตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของบัญชี 
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 
 • ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง ทำธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์ง่ายนิดเดียว | KTB ทำธุรกรรมการเงินผ่าน กรุงไทย เทเลแบงก์กิ้ง จัดการบัญชี เช็ค กองทุนรวม ข้อมูลโปรโมชั่นและอื่นๆ สมัครง่าย ใช้งานสะดวกไม่ต้องไปที่สาขา ติดตามผลได้ในทุกเรื่อง ทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, จ่ายบิลผ่านโทรศัพท์, ebanking, Mobile Banking