บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ

จ่ายเงินง่ายในทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานสรุปให้แบบวันต่อวัน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
หลากหลายช่องทางในการจ่ายเงิน
checkimg
รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
เช็คข้อมูลง่าย ไม่พลาดในทุกรายการ

บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
อัตราค่าธรรมเนียม

ในเขต นอกเขต
สาขาของกรุงไทย
25 บาท
(จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
ตู้ ATM
10 บาท 20 บาท
(จำกัดวงเงิน 50,000 บาท ส่วนเกินคิด 0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
Call Center
10 บาท
Internet Banking
  • 10 บาท สำหรับรายการลงทะเบียนนักศึกษา (Student Payment)
  • 15 บาท สำหรับรายการชำระเงิน (Payment)
  • 30 บาท สำหรับรายการชำระภาษีสรรพากร*

รายละเอียดในการให้บริการ
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านทางช่องทางของธนาคาร โดยธนาคารจะรวบรวมเงินเข้าบัญชีปลายทางและสรุปรายง่ายผ่าน 4 ช่องทางแบบวันต่อวัน ได้แก่
  • Email
  • การรับไฟล์ผ่าน Server ของลูกค้า
  • สาขาต่างๆของธนาคาร
  • Krungthai Corporate Online