ขั้นตอนการตั้งค่าเปลี่ยนบัญชีหลักในการซื้อ/ขายทอง

เลือกเปลี่ยนบัญชีหลัก
ซื้อ/ขายทอง ที่เมนู "ตั้งค่า"
เลือก "บัญชีหลัก"
และกดปุ่มยืนยัน
เปลี่ยนบัญชีหลักสำเร็จ