การชำระเงินค่าสลากดิจิทัล


กรณีผูกบัญชีกรุงไทยแล้ว

เลือกเมนูชำระเงินค่าสลากฯ
เลือก ยืนยันชำระเงิน
ใส่พิน 6 หลัก
ระบบแสดงรายการชำระเงินค่าสลากฯ สำเร็จ

บันทึกใบเสร็จสำเร็จ
บันทึกใบเสร็จไม่สำเร็จ


กรณีไม่ได้ผูกบัญชีกรุงไทย

เลือกเมนูชำระเงินค่าสลากฯ
ระบบแจ้งเตือนให้ผูกบัญชีกรุงไทย กด ผูกบัญชีกรุงไทย
เลือก ผูกบัญชีกรุงไทย
เลือกผูกบัญชีผ่าน Krungthai NEXT

ระบบพาไป Krungthai NEXT
ยืนยันตัวตนสำเร็จ เลือก ดำเนินการต่อบนแอปเป๋าตัง
เลือกบัญชีกรุงไทยที่ต้องการผูกกับแอปเป๋าตัง
ใส่รหัส OTP

ผูกบัญชีสำเร็จ
เลือกเมนู “บริการ” ไปที่เมนู
“ชำระเงินค่าสลากฯ” กรณีผูกบัญชีกรุงไทยแล้ว


หน้าจอ Error ที่สามารถเจอได้ เมื่อใช้งานเมนู “ชำระเงินค่าสลากฯ”

กรณีผู้ใช้งานได้ชำระเงินค่าสลากฯ ของงวดนั้น ผ่านเป๋าตัง หรือช่องทางอื่น ๆ ไปแล้ว
กรณีผู้ใช้งานได้ชำระเงินค่าสลากฯ ของงวดนั้น ผ่านเป๋าตัง หรือช่องทางอื่น ๆ ไปแล้ว
กรณีผู้ใช้งานมีเงินในบัญชีกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอปฯ เป๋าตัง ไม่เพียงพอต่อยอดเงินที่ต้องชำระ
กรณีผู้ใช้งานมีเงินในบัญชีกรุงไทยที่ผูกไว้กับแอปฯ เป๋าตัง ไม่เพียงพอต่อยอดเงินที่ต้องชำระการตรวจสอบประวัติชำระเงินค่าสลากดิจิทัล

เลือกเมนู “อื่นๆ”
เลือก “ประวัติการชำระเงินค่าสลากฯ”
เลือกรายการชำระเงินที่ต้องการดูรายละเอียด
ระบบแสดงรายละเอียดการชำระเงิน