วิธีการเปลี่ยนบัญชีรับเงินรางวัลของธนาคารกรุงไทย


1. เข้าเป๋าตัง เลือกเมนูบริการ
2. เลือก สลากกินแบ่งรัฐบาล
3. เลือกเมนูอื่นๆ
4. ตั้งค่าผูกบัญชีรับเงินรางวัล

5. เลือก “เปลี่ยนบัญชี”
6. เลือกผูกบัญชีรับเงินรางวัล

การผูกบัญชีกรุงไทยรับเงินรางวัล :
บัญชีกรุงไทยที่ผูกไว้กับเป๋าตัง
7. เลือก บัญชีกรุงไทย ที่ผูกไว้กับเป๋าตัง
8. ยืนยันการผูกบัญชี
9. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
10. ผูกบัญชีสำเร็จ

การผูกบัญชีกรุงไทยรับเงินรางวัล :
แอปฯ Krungthai NEXT
7. เลือก ผูกบัญชีกรุงไทย ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
8. เข้าสู่ Krungthai NEXT
9. ใส่รหัส PIN Krungthai NEXT
10. ดำเนินการต่อบนแอปฯเป๋าตัง
11. เลือกบัญชีที่ต้องการผูก
12. กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ ที่ผูกกับ Krungthai NEXT
13. ยืนยันการผูกบัญชี
14. ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก
15. ผูกบัญชีสำเร็จ

การผูกบัญชีกรุงไทยรับเงินรางวัล :
บัญชีกรุงไทยอื่นๆ ของตนเอง
7. เลือก ระบุเลขที่ บัญชีกรุงไทย
8. ระบุเลขที่บัญชีกรุงไทย
9. ตรวจสอบเลขที่บัญชีกรุงไทย
10. กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ ที่ผูกกับบัญชีกรุงไทย
11. ยืนยันการผูกบัญชี
12. ใส่รหัสพินเป๋าตัง 6 หลัก
13. ผูกบัญชีสำเร็จ

การยกเลิกการผูกบัญชีรับเงินรางวัล
1. เข้าเป๋าตัง เลือกเมนูบริการ
2. เลือก สลากกินแบ่งรัฐบาล
3. เลือกเมนูอื่นๆ
4. เลือกเมนู “ผูกบัญชีรับเงินรางวัล”
5. เลือก “ยกเลิกการผูกบัญชี”
6. กรอก PIN เป๋าตัง 6 หลัก
7.1 ยกเลิกการผูกบัญชีรับเงินสำเร็จ กรณีไม่มีบัญชีที่ผูกไว้กับเป๋าตัง
7.2 ยกเลิกการผูกบัญชีรับเงินสำเร็จ กรณียังคงมีบัญชีที่ผูกไว้กับเป๋าตัง