เปิดบัญชีโดยใช้ NDID

กดปุ่ม "เปิดบัญชีออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่"
อ่านรายละเอียดการเปิดบัญชี
แล้วกดปุ่ม "เปิดบัญชีออนไลน์"
อ่าน และทำตามคำแนะนำ
แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
แล้วกดปุ่ม "ยอมรับ"

กรอกรายละเอียดส่วนตัวตามบัตรประชาชน
แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"
ทำแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA Form)
แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
เลือกหน่วยงาน เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนผู้ใช้
หมายเหตุ: ท่านต้องลงทะเบียนกับธนาคารที่ท่านต้องการใช้บริการยืนยันตัวตน รูปแบบดิจิตัล (NDID)
กดปุ่ม "ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข" เพื่อยินยอมให้หน่วยงานยืนยันตัวตนผู้ใช้

เข้าไปยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันของ หน่วยงานที่ผู้ใช้เลือกภายใน 60 นาที
แสดงการยืนยันตัวตนสำเร็จ
กดปุ่ม "เปิดบัญชีออนไลน์"
อ่านและทำตามคำแนะนำ
แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
ตรวจสอบอีเมล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้
แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
แล้วกดปุ่ม "ยอมรับ"
เปิดกล้อง สแกนบัตรประชาชน
เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้
อ่าน และทำตามคำแนะนำ
แล้วกดปุ่ม "เริ่มสแกนใบหน้า"
ทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าจนเสร็จ

กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ใช้ ตามเงื่อนไขของ CDD แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
ที่กรอก
แล้วกดปุ่ม
"ยืนยัน"
กดปุ่ม "ยืนยัน"
เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี
ตั้งรหัส PIN 6 หลัก

ยืนยันรหัส PIN 6 หลัก อีกครั้ง
แสดงผลการเปิดบัญชีสำเร็จ
กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
หากเครื่องของผู้ใช้
รองรับระบบ Biometric
หรือ Face ID กดปุ่ม "เปิดใช้งาน"
เข้าสู่การสอนใช้งานแอปพลิเคชัน
อ่านและกด "ถัดไป"
จนเสร็จ