พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะ ซื้อขายได้แล้วผ่านแอปเป๋าตัง


พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รุ่นอายุ 5 ปี
ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ซื้อ-ขายในตลาดรองได้ตั้งแต่
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สะดวก รับเงินทันที ตลอด 24 ชั่วโมง

Feature ใหม่!!! ตลาดรอง วอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง

ดาวน์โหลดเป๋าตังเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์

ช่องทางการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านแอปเปิ้ลสโตร์ช่องทางการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านแอปเพลย์สโตร์

ซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์ในตลาดรอง

รับใบแทนหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

เงื่อนไข / คำเตือน

ดาวน์โหลด
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม.
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม.  
(0.09 MB) PDF
ขั้นตอนการอัพเกรด วอลเล็ต สบม. (สำหรับทำรายการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรอง)
ขั้นตอนการอัพเกรด วอลเล็ต สบม. (สำหรับทำรายการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรอง)  
(0.61 MB) PDF
ขั้นตอนการขายพันธบัตรในตลาดรอง
ขั้นตอนการขายพันธบัตรในตลาดรอง  
(0.53 MB) PDF
ขั้นตอนการซื้อพันธบัตรในตลาดรอง
ขั้นตอนการซื้อพันธบัตรในตลาดรอง  
(0.56 MB) PDF
ขั้นตอนการการยื่นขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
ขั้นตอนการการยื่นขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)  
(0.30 MB) PDF