ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล

กิจกรรมเกม “เล่นน้ำกับน้องวายุ ยิงให้ดี ยิงให้โดน”
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565
ช่องทาง LINE Krungthai Connext
การประกาศรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสะสมสุดสูงอันดับที่ 1 (หนึ่ง)และรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสะสมสุดสูงอันดับที่ 2-21 (สอง ถึงยี่สิบเอ็ด) ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext และ Website Krungthai.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2565


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
รางวัลที่ 1
ลำโพง MARSHALL ลำโพงเชื่อมต่อไร้สาย (60 วัตต์, สีดำ) รุ่น Acton II จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 11,990 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ลำดับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย คะแนนรวม
1 อาฟีฟี อาหมาด xxx-xxx-9038 30,000
รางวัลลำดับที่ 2 - 21
บัตรของขวัญ Big C จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
ลำดับ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย คะแนนรวม
2 กรวิชญ์ บุตรกุล xxx-xxx-3935 29,441
3 ธาราวรรณ เศวตโกมลนันท์ xxx-xxx-1686 28,841
4 นิธิกาญจน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร xxx-xxx-2449 28,764
5 วรวุฒิ นรสิงห์ xxx-xxx-7383 28,261
6 จรินทร์ เชาว์น้ำทิพย์ xxx-xxx-3784 27,708
7 ทัตพิชา ศรีกอก xxx-xxx-9247 27,446
8 นนทพรรณ หอวรรธกุล xxx-xxx-1697 27,205
9 ญาณิศา ศรีสมบัติ xxx-xxx-3742 27,156
10 สุรชัย ตติยบัณฑิตสกุล xxx-xxx-6199 26,983
11 ผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์ xxx-xxx-6539 26,820
12 ภูวนารถ อัศวเบ็ญจาง xxx-xxx-6944 26,467
13 ฐิติพรรณ วิรุฬห์ธรรมกุล xxx-xxx-4692 26,463
14 ต่วนสุไรดา เด่นอุดม xxx-xxx-1084 26,212
15 รุ่งฤทัย ชนะวัตน์ชัย xxx-xxx-3497 25,968
16 วสันต์ ดำรงค์ราชศักดิ์ xxx-xxx-3571 25,959
17 วิริทธิ์พลา บุญศรีพรหม xxx-xxx-5246 25,855
18 แคทลียา เพ็งเขียว xxx-xxx-6453 25,810
19 พิมชนก รุงขาว xxx-xxx-5357 25,743
20 วัชนันท์ ฟักบำรุง xxx-xxx-5461 25,643
21 ณัฐจารี ฟักบำรุง xxx-xxx-4955 25,470

การติดต่อผู้ได้รับรางวัล

 1. หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล และ รางวัลที่ 2 จำนวน 20 รางวัล ภายใน 10 วันทำการ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันที่อยู่จัดส่งของรางวัล และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด (“บริษัทฯ”) ดำเนินการส่งมอบของรางวัล
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือไม่มีการติดต่อกลับภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับอีเมลหรือโทรศัพท์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ชนะในลำดับถัดไป

การจัดส่งของรางวัล

 1. บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะทำการจัดส่งของรางวัลลำโพง Marshall จำนวน 1 รางวัล ให้กับผู้ชนะอันดับที่ 1 ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางไปรษณีย์ไทย
 2. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัล บัตรของขวัญ Big C จำนวน 20 รางวัล ให้กับผู้ชนะอันดับที่ 2-21 ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางไปรษณีย์ไทย

หากลูกค้าต้องการสอบถามการรับรางวัลหรือการจัดส่งของรางวัลสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด EMAIL : ktb.gamification@gmail.com ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งของรางวัลแทนธนาคาร


ช่องทางการติดตามและร่วมกิจกรรม

LINE Krungthai Connext แอดเลย คลิก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่  คลิก

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เพิ่มเพื่อนบัญชี LINE Krungthai Connext และ
 2. สมัครลงทะเบียนผ่าน App Krungthai NEXT, App เป๋าตัง หรือ บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ระยะเวลากิจกรรม

 1. ระยะเวลาจัดกิจกรรม 1 เดือน
 2. นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565
 3. จัดกิจกรรมผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext

รูปแบบและกติการการเล่นเกม

      เล่นน้ำกับน้องวายุ ยิงให้ดี ยิงให้โดน เป็นเกมที่จัดโดยธนาคารกรุงไทยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของธนาคาร เนื่องในเดือนเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ของไทย ผู้เล่นจะมีเวลาในการเล่น 20 วินาที ผู้เล่นต้องยิงน้องวายุที่จะโผล่ออกมาตามจุดต่างๆ ในเกมให้ได้มากที่สุด คะแนนคำนวณจากจำนวนที่กดยิงน้องวายุ ผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นได้สูงสุด 30 ครั้ง/วัน ไม่จำกัดครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด กรณีผู้เล่นได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นลำดับแรกก่อน และผู้ได้รับคะแนนสูงสุดรองลงมาลำดับที่ 2-21 เรียงตามลำดับคะแนน

ของรางวัล

รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 1
รางวัลที่ 1 ลำโพง MARSHALL ลำโพงเชื่อมต่อไร้สาย (60 วัตต์, สีดำ) รุ่น Acton II จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 11,990 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 2 - 21
บัตรของขวัญ Big C จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง LINE Krungthai Connext และ Website ของธนาคาร โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์ และกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการติดต่อผ่านธนาคาร และหรือตัวแทนของธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับของรางวัล (บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด ) หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารจะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะเป็นลำดับถัดไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
 2. รางวัลที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่ยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามกำหนด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป ตามจำนวนรางวัลที่ระบุในเงื่อนไข
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เล่นที่ได้ระยะเวลาเท่ากันในอันดับที่ 1 โดยขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เข้ามาเล่นก่อนได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เข้ามาเล่นที่หลังจะได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดไป
 4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ไม่สามารถโอนรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่นหรือเงินสดได้
 5. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงและยินยอมให้ว่าธนาคารและหรือตัวแทนของธนาคารที่ได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับของรางวัล (บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด ) มีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (เช่น ชื่อ รูปภาพ เป็นต้น) เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับธนาคารได้
 6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นคนเดียวกับที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ LINE KRUNGTHAI CONNEXT เท่านั้น
 7. พนักงานธนาคาร และบุคคล/บริษัท ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์รับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล ในกรณีพบการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือไม่ดำเนินการตามกติกาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรม โดยการตัดสินใจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในกิจกรรมนี้และจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าวหากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของรางวัลนั้นโดยตรง
 10. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาของกิจกรรม หรือยกเลิกกิจกรรม หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล (มูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวทุกประการ
 11. ผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาระภาษีสำหรับของรางวัลเอง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ถ้ามี) เป็นต้น
 12. หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี


Krungthai Connext
แอดเลย