ข้อแนะนำใช้เครื่องเอทีเอ็มอย่างปลอดภัย

ข้อแนะนำใช้เครื่องเอทีเอ็มอย่างปลอดภัย
ข้อแนะนำใช้เครื่องเอทีเอ็มอย่างปลอดภัย