สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพิ่มสภาพคล่อง 


เลือกตามความต้องการธุรกิจ  

เสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ หรือ ต่อยอดธุรกิจใน EEC (ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)

สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0

สินเชื่อฟื้นฟู

สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop (ใช้คู่กับบริการเครื่อง EDC หรือแอปถุงเงิน)
 เพิ่มความสะดวกในการบริการจัดการเงิน  


 เปิดบัญชีออมทรัพย์ 0 บาทกับแอปฯ ถุงเงิน

Krungthai Business "โอน รับ จ่ายง่าย ทันใจ"

 เพิ่มโอกาสในการขาย ด้วย บริการรับชำระเงิน
จากแอปถุงเงิน (Open Loop) / เครื่อง EDC

 แจ้งรายการเงินเข้าออก จาก Krungthai Connext

 บัตรเดบิตเพิ่มระดับความคุ้มครอง

  บัตรเดบิตกรุงไทย SME ใบเดียว ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เพิ่มความมั่นคงให้ธุรกิจ 


 ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส

 คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

  คุ้มครองสุขภาพครบ ครอบคลุม โควิด-19

 PA Plus*  เพิ่มโอกาสสู่ความมั่งคั่ง 


ต่อยอดให้เงินงอกเงย

ลงทุนในกองทุนรวม (Mutual Fund)
เหมือนมีผู้ช่วยบริหารการเงิน และกระจายความเสี่ยงการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น

 ประกันชีวิตควบการลงทุน iLink
เหมือนมีผู้ช่วยบริหารการเงินกระจายความเสี่ยงการลงทุนคุ้มครองสูงสุดถึง 280 เท่า เพิ่มมูลค่าผลตอบแทนทางการเงินด้วยเบี้ยประกันเพื่อการลงทุนเพิ่มเติม
สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา โทร. 02-111-9999


หมายเหตุ : เงื่อนไขและเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด l อัตราดอกเบี้ยและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน MRR = 6.22% (ตามประกาศธนาคาร ณ 1 เม.ย.64) l อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด l ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น l รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต l รับประกันวินาศภัย โดย บลจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย หรือ บลจ.ทิพยประกันภัย l ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง l ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ l บริการอื่น ๆ ภายใต้บริการ Krungthai Business เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_7344eec-merchant-listing.jpg

ดาวน์โหลด
listing img
listing img  
(0.01 MB) JPG