สินเชื่อกรุงไทย SMEs EEC ธุรกิจ Flow ดี มีเงินหมุน mobile banner

สินเชื่อกรุงไทย SMEs EEC

ธุรกิจ Flow ดี มีเงินหมุน สำหรับผู้ประกอบการ หรือ คู่ค้าของธุรกิจซัพพลายเชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด และ จันทบุรี


HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยเริ่มต้น
2.99%

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงินกู้สูงสุด
10 ล้านบาท

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน**
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ผ่อนนาน
10 ปี

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

Top up วงเงินกู้เดิม
สูงสุด 120%***

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงิน FX Derivatives
สูงสุด 20 ล้านบาท

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน****


ประเภทวงเงินและสินเชื่อ
 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 • วงเงินหมุนเวียน (W/C) : วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  • วงเงินต่างประเทศ (Trade finance)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)ทุกประเภท ยกเว้นL/G ค้ำประกันเงินกู้
 • วงเงิน Foreign Exchange Derivatives

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับผู้ประกอบการ หรือ คู่ค้าของธุรกิจซัพพลายเชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ตราด และ จันทบุรี
 • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในรอบ 3 ปีล่าสุด

หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วของรัฐ
 2. ที่ดินเปล่า (ยกเว้นที่ดินที่มีสภาพคล่องต่า)
 3. หลักประกันอื่น ๆ
เอกสารประกอบการยื่นสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนา ภ.พ. 30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เงื่อนไข :
*สมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่ วันนี้ - 29 ธ.ค. 66 | อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อกรุงไทย SMEs EEC เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด l ** กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน 100% ให้วงเงินสูงได้ถึง 10ล้านบาท | กรณีที่วงเงินกู้ตั้งแต่10ล้านบาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเริ่มต้น 30% l *** วงเงิน สูงสุด 120% ของวงเงิน T/L เดิม ให้วงเงิน สูงสุด 20 ล้านบาทl ****วงเงิน FX Derivatives ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสูดถึง 20ล้านบาท l สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-111-1111

สินเชื่อกรุงไทย SMEs EEC | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย SMEs EEC ธุรกิจ Flow ดี มีเงินหมุน https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/SMEs-EEC-(750x500)(1).png