ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง
Depositary Receipt News
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง

ปฏิทินวันหยุด
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

Date Holiday
Monday, 01 January 2024
The first day of January
Friday, 09 February 2024 Eve of Lunar New Year - Half-day trading day
Monday, 12 February 2024
The third day of Lunar New Year
Tuesday, 13 February 2024 The fourth day of Lunar New Year
Friday, 29 March 2024 Good Friday
Monday, 01 April 2024 Easter Monday
Thuesday, 04 April 2024 Ching Ming Festival
Wednesday, 01 May 2024 Labour Day
Wednesday, 15 May 2024 The Birthday of the Buddha
Monday, 10 June 2024 Tuen Ng Festival
Monday, 01 July 2024 Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
Wednesday, 18 September 2024 The day following the Chinese Mid-Autumn Festival
Tuesday, 01 October 2024 National Day
Friday, 11 October 2024 Chung Yeung Festival
Tuesday, 24 December 2024 Eve of Christmas Day - Half-day trading day
Wednesday, 25 December 2024 Christmas Day
Thuesday, 26 Decdember 2024 The first weekday after Christmas Day
Tuesday, 31 December 2024 Eve of New Year - Half-day trading day

Note: Dates and time are local time in Hong Kong

ปฏิทินวันหยุด
ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก
และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

Date Holiday
Monday, 01 January 2024
New Year’s Day
Monday, 15 January 2024 Martin Luther King, Jr. Day
Monday, 19 February 2024 Washington's Birthday
Friday, 29 March 2024 Good Friday
Monday, 27 May 2024 Memorial Day
Wednesday, 19 June 2024 Juneteenth National Independence Day
Wednesday, 3 July 2024
Early Close - U.S. (1:00 p.m.)
Thursday, 4 July 2024 Independence Day - U.S.
Monday, 2 September 2024 Labor Day
Thursday, 28 November 2024 Thanksgiving Day
Friday, 29 November 2024 Early Close - U.S. (1:00 p.m.)
Tuesday, 24 December 2024 Early Close - U.S. (1:00 p.m.)
Wednesday, 25 December 2024 Christmas Day

Note: Dates and time are Eastern Time Zone


ปฏิทินวันหยุด
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

Date Holiday
 Monday, 01 January 2024 New Year's Day
Tuesday, 02 January 2024 Market Holiday
Wednesday, 03 January 2024 Market Holiday
Monday, 08 January 2024 Old Age Day
Monday, 12 February 2024 National Day*
Friday, 23 February 2024 Emperor's Birthday
Wednesday, 20 March 2024 Vernal Equinox
Monday, 29 April 2024 Showa Day
Friday, 03 May 2024 Constitution Day
Monday, 06 May 2024 Chirldren's Day*
Monday, 15 July 2024 Marine Day
Monday, 12 August 2024 Mountain Day*
Monday, 16 September 2024 Old Age Day
Monday, 23 September 2024 Autumnal Equinox*
Monday, 14 October 2024 Sports Day
Monday, 04 November 2024 Culture Day*
Tuesday, 31 December 2024 Market Holiday

Note: Dates and time are local time in Japan

*National holidays that fall on a Sunday are observed on the following Monday.

คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยหลักได้แก่ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถกระทบกับราคา DR ได้ เช่น ความต้องการของนักลงทุน เป็นต้น
Capital Gain กรณีที่ราคา DR ปรับตัวขึ้น และได้รับเงินปันผลกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศจ่ายเงินปันผลหลังหักค่าใช้จ่าย โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
เสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เหมือนกับการซื้อหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์
กำไรจาการซื้อขาย DR จะได้รับการยกเว้น Capital gain tax เหมือนการซื้อขายหุ้นในตลาดฯ ในขณะที่เงินปันผลรับต้องนำไปนับรวมเป็นเงินได้พึงประเมิน
เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หุ้นสามัญ ETF REIT เป็นต้น
ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้ออกตราสาร รวมถึง นำส่งผลประโยชน์ เช่น เงินปันผล และติดตามข่าวสารจากต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงผ่าน SET Website นอกจากนี้ ธนาคารยังทำหน้าที่เป็น Market Maker เพื่อตั้ง Bid - offer และรักษา Spread ในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดด้วย
DR สามารถซื้อขายได้ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีพักกลางวัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องในช่วงเวลาที่ HKEX และ SET เปิดทำการพร้อมกันเท่านั้น

Depositary Receipt News | ธนาคารกรุงไทย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/DE-NEWsm(1).jpg

ดาวน์โหลด
Alibaba Group Holding Limited: ANNOUNCEMENT OF THE MARCH QUARTER 2022 AND FISCAL YEAR 2022 RESULTS
Alibaba Group Holding Limited: ANNOUNCEMENT OF THE MARCH QUARTER 2022 AND FISCAL YEAR 2022 RESULTS  
(1.53 MB) PDF
แจ้งข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดจ่ายเงินปันผลของ TENCENT80
แจ้งข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดจ่ายเงินปันผลของ TENCENT80  
(0.26 MB) PDF
Dividend announcement and dividend payment date for TENCENT80
Dividend announcement and dividend payment date for TENCENT80  
(0.13 MB) PDF
Tencent Holdings Limited: ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2022
Tencent Holdings Limited: ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2022  
(0.60 MB) PDF
VOLUNTARY ANNOUNCEMENT ALIBABA GROUP UPSIZES SHARE REPURCHASE PROGRAM TO US$25 BILLION FROM US$15 BILLION AND CHANGES TO THE BOARD AND AUDIT COMMITTEE
VOLUNTARY ANNOUNCEMENT ALIBABA GROUP UPSIZES SHARE REPURCHASE PROGRAM TO US$25 BILLION FROM US$15 BILLION AND CHANGES TO THE BOARD AND AUDIT COMMITTEE  
(0.04 MB) PDF
ANNOUNCEMENT OF THE DECEMBER QUARTER 2021 RESULTS
ANNOUNCEMENT OF THE DECEMBER QUARTER 2021 RESULTS  
(1.08 MB) PDF
สรุปข้อสนเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สรุปข้อสนเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
(0.96 MB) PDF
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หน่วยของ BABA80 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หน่วยของ BABA80 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
(0.04 MB) PDF
ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  
(0.22 MB) PDF