ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง
Depositary Receipt News
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง

ข่าว DR


ปฏิทินวันหยุด
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

Date Holiday
Tuesday,
1 February 2022
Lunar New Year’s Day
Wednesday,
2 February 2022
The second day of Lunar New Year
Thursday,
3 February 2022
The third day of Lunar New Year
Tuesday,
5 April 2022
Ching Ming Festival
Friday,
15 April 2022
Good Friday
Monday,
18 April 2022
Easter Monday
Monday,
2 May 2022
The day following Labour Day
Monday,
9 May 2022
The day following the Birthday of the Buddha
Friday,
3 June 2022
Tuen Ng Festival
Friday,
1 July 2022
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
Monday,
12 September 2022
The second day following the Chinese Mid-Autumn Festival
Tuesday,
4 October 2022
Chung Yeung Festival
Monday,
26 December 2022
The first weekday after Christmas Day
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยหลักได้แก่ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถกระทบกับราคา DR ได้ เช่น ความต้องการของนักลงทุน เป็นต้น
Capital Gain กรณีที่ราคา DR ปรับตัวขึ้น และได้รับเงินปันผลกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศจ่ายเงินปันผลหลังหักค่าใช้จ่าย โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
เสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เหมือนกับการซื้อหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์
กำไรจาการซื้อขาย DR จะได้รับการยกเว้น Capital gain tax เหมือนการซื้อขายหุ้นในตลาดฯ ในขณะที่เงินปันผลรับต้องนำไปนับรวมเป็นเงินได้พึงประเมิน
เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากทางสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หุ้นสามัญ ETF REIT เป็นต้น
ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้ออกตราสาร รวมถึง นำส่งผลประโยชน์ เช่น เงินปันผล และติดตามข่าวสารจากต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงผ่าน SET Website นอกจากนี้ ธนาคารยังทำหน้าที่เป็น Market Maker เพื่อตั้ง Bid - offer และรักษา Spread ในช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนดด้วย
DR สามารถซื้อขายได้ในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีพักกลางวัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องในช่วงเวลาที่ HKEX และ SET เปิดทำการพร้อมกันเท่านั้น

Depositary Receipt News | ธนาคารกรุงไทย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/DE-NEWsm(1).jpg

ดาวน์โหลด
Alibaba Group Holding Limited: ANNOUNCEMENT OF THE MARCH QUARTER 2022 AND FISCAL YEAR 2022 RESULTS
Alibaba Group Holding Limited: ANNOUNCEMENT OF THE MARCH QUARTER 2022 AND FISCAL YEAR 2022 RESULTS  
(1.53 MB) PDF
แจ้งข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดจ่ายเงินปันผลของ TENCENT80
แจ้งข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดจ่ายเงินปันผลของ TENCENT80  
(0.26 MB) PDF
Dividend announcement and dividend payment date for TENCENT80
Dividend announcement and dividend payment date for TENCENT80  
(0.13 MB) PDF
Tencent Holdings Limited: ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2022
Tencent Holdings Limited: ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2022  
(0.60 MB) PDF
VOLUNTARY ANNOUNCEMENT ALIBABA GROUP UPSIZES SHARE REPURCHASE PROGRAM TO US$25 BILLION FROM US$15 BILLION AND CHANGES TO THE BOARD AND AUDIT COMMITTEE
VOLUNTARY ANNOUNCEMENT ALIBABA GROUP UPSIZES SHARE REPURCHASE PROGRAM TO US$25 BILLION FROM US$15 BILLION AND CHANGES TO THE BOARD AND AUDIT COMMITTEE  
(0.04 MB) PDF
ANNOUNCEMENT OF THE DECEMBER QUARTER 2021 RESULTS
ANNOUNCEMENT OF THE DECEMBER QUARTER 2021 RESULTS  
(1.08 MB) PDF
สรุปข้อสนเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สรุปข้อสนเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
(0.96 MB) PDF
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หน่วยของ BABA80 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หน่วยของ BABA80 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
(0.04 MB) PDF
ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
ปฏิทินวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  
(0.22 MB) PDF