กลับไปก่อนหน้า

มาวางแผนเกษียณสำราญกันเถอะ!

ก่อนวัยเกษียณมาถึง...ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่

เป้าหมายแผนเกษียณ

ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่

ปี
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

อายุเกษียณที่คุณตั้งเป้าหมายไว้

ปี
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

เงินต่อเดือนที่ต้องการใช้ยามเกษียณ

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

เครื่องมือคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ เป็นเพียงการคำนวณเพื่อการวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล ซึ่งข้อมูลผลลัพธ์ที่ท่านได้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ รวมถึงข้อมูลผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับทางธนาคารได้