กลับไปก่อนหน้า

เช็คสุขภาพทางการเงิน

สุขภาพทางการเงินของคุณยังดีอยู่รึเปล่า?

รายได้

รายได้ต่อเดือน

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

เครื่องมือคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ เป็นเพียงการคำนวณเพื่อการวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล ซึ่งข้อมูลผลลัพธ์ที่ท่านได้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ รวมถึงข้อมูลผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับทางธนาคารได้